Loket nad Ohří – ubytování v historickém jádru středověkého města

V posledních deseti letech se prohlubují tendence plánovat dovolenou a prázdninové pobyty v Česku a dávat jim přednost před zahraničními lokalitami. Velký zájem je také o přírodní a historické památky Slovenska. Česko a Slovensko, kdysi jeden celek, je v současné době bezpečným zázemím vzhledem k situaci ve světě v souvislosti s přílivem běženců, lokálními válečnými konflikty a hrozbou terorismu. Do této situace zasáhla i koronavirová pandemie a mnozí z nás si dobře uvědomují, jak problematická by mohla být nákaza v zahraničí. A tak bez ohledu na vládní opatření uzavření hranic republiky míříme více tam, kde se cítíme bezpečněji, a kde nám má zároveň tamní lokalita co nabídnout.

příroda u lokte

Západočeský region

My bychom vás rádi pozvali do Karlovarského kraje, do oblasti termálních vřídel, lázeňských kolonád, ale i středověké atmosféry. Tu můžete doslova nasávat v jednom z nejzajímavějších míst střední Evropy, v blízkosti hradu a Městské památkové rezervace Loket.

Místo ke stavbě hradní příhraniční pevnosti si stavitelé zvolili zcela záměrně na skalnatém návrší nad řekou Ohří, která jej obtéká v téměř dokonalém kruhu. Hrad se nachází v jeho severní části, zatímco podhradí a měšťanské domy kopírují říční ohyb na okraji hlubokých lesů CHKO Slavkovský les.

hrad Loket nad Ohří

Historické centrum si zachovalo svůj ráz z doby vrcholného baroka a klasicismu, což se projevilo zejména na koncepci náměstí T. G. Masaryka a stavebních úpravách okolních domů. Ubytovat se můžete v jednom z nich, široké kamenné zdivo dostatečně chrání jejich obyvatele i občasné hosty před nepřízní počasí a hlukem z ulice, i když je tu pochopitelně klidněji než třeba v centru Prahy.

Ubytování Loket můžete využít k jednodenním výletům a sportovním aktivitám, vyplatí se vypůjčit si kola (nebo vzít vlastní) a dopřát si jízdu podél Ohře do Karlových Varů, anebo se vydat k Bečovu nad Teplou, k Lázním Kynžvart, či k Mariánským Lázním.