Nástup internetu věcí je v Česku pozvolný

Věci řízené na dálku pomocí internetu touží mít čím dál tím více firem a Čechů a to i díky vyšší propagandě. Ale málo kdo si dokáže představit co vlastně „IoT“ je a jak funguje. Na vině pozvolného rozjezdu v celé oblasti je pomalá dodávka měřících čidel.
sítě internetu
Za hranicemi se ovšem IoT rozmáhá velmi rychlým tempem. Podle odhadů bude do roku 2020 internet věcí tvořit zisk více než 4 bilióny dolarů ročně. A hlavním lídrem v této oblasti bude Evropa. Zisk bude závislý na několik oblastech.

V soukromé oblasti je nejčastěji používán k dálkovému ovládání aut a domácností. Ve firemním segmentu slouží k efektivnějšímu řízení výroby. K dozoru nad spotřebou energie a distribuci výrobků. Správy nemovitostí jej hojně používají ke zkvalitnění života a dozoru nad energiemi v tak zvaných chytrých domech.
U nás je rozmach internetu věcí spíše pozvolný, ale i přes tento pomalý trend je projektů používající IoT více než několik set. Nejčastěji se užívá k dálkovým odečtům vodoměrů, indikátorům topných nákladů (ITN), elektroměrů, varování před záplavami k hlídání úniku nebezpečných látek nebo monitoringu znečištění ovzduší.
Tento trend je ovšem nezastavitelný a jeho nástup bude stejně strmý, jako byl nástup mobilních telefonů. Stačí se jen zaměřit na růst celého odvětví IoT, od poskytovatelů platforem a připojení po systémovou integraci se jedná o velký nárůst v těchto profesích. Je velmi pravděpodobné, že budeme v brzké době obklopeni zařízením z internetem aniž bychom si to vůbec uvědomovali.
malá kancelář
K rychlému nárůstu technologií v Česku zatím stojí v cestě nedostupnost měřících čidel, bez kterých se tento koncept neobejde. Výroba čidel přímo v České republice je zatím v plenkách. Vše souvisí se složitou byrokratickou cestou k získání certifikace pro výrobce. A investory drží při zemi nedostatek informací v oblasti vývoje trhu. Nechtějí se pouštět do výroby něčeho, po čem by v budoucnu nemusela být uspokojivá poptávka.