Vlakové modelářství je překrásná záliba

Modeláři

Modeláři, kteří staví úctyhodné obří krajinné reliéfy, kudy se bezostyšně prohání lokomotivy s řadou vagónů, jsou svým způsobem velice zvláštní lidé. Proniknout mezi ně znamená prožít cosi ryze „zemitého“, co souvisí tak trochu s nostalgickým ohlédnutím do dvacátého století, do doby prvních parních kotlů, poctivé šedé litiny a ocelových výkovků průmyslové revoluce.
O modelářích se traduje, že jsou to lidé nesmírně trpěliví, zruční, nadmíru citliví, ale především nesmírně hraví. Jsou dětmi i v dospělém věku a můžeme jim tuto jejich osobitou vlastnost závidět. Dospělí lidé s dětskou duší jsou také duchovně zralí, i když se to na první pohled nemusí zrovna zdát.
modelové železnice.jpg

Velikosti modelové železnice

Vlakové modelářství se začalo nebývalou rychlostí rozvíjet především v 80. letech minulého století. Zasáhlo to i tehdejší Československo a někteří z nás ještě pamatují tu dobu, kdy se v domácnostech, v lepším případě v sálech kulturních domů, stavělo kolejiště nebývalých rozměrů. Nejoblíbenější byla velikost TT, tehdy rozměry vláčků a objektů v kolejišti lahodily oku a působily přirozeným dojmem. Rozchod modelů je v tomto případě 12 mm, existují však i modely s rozchodem větším i menším. Rozchod 16,5 mm se týká typu H0 a 9 mm typu N. S těmito velikostmi se však tak často nesetkáte, takové vagónky jsou zkrátka pro ideální hru příliš velké, nebo naopak malé.
model nádraží.jpg

Jaká známe kolejiště

Segmentová – jsou nejrozšířenějším typem zvláště tam, kde se nedostává volného prostoru. Celek je složen z jednotlivých dílců, na sobě nezávislých segmentů, které do sebe zapadají v konstrukčních zámcích, nebo jsou sešroubovány. Segmenty nejsou ovšem vzájemně zaměnitelné. Tento typ se také používá při různých výstavách, kde je třeba kolejiště montovat podle velikosti výstavních prostor.
Panelová – jde o jediný konstrukční celek jednotného ocelového nebo dřevěného rámu, který je funkčním celkem. Není stavěn pro přenášení a většinou se buduje ve větších halách, kde k němu má přístup více členů modelářského kroužku. Výjimkou však nejsou ani domácí panely, v některých případech dokonce zavěšené na řetězech ke stropu, kdy se v místnosti podle potřeby spouští k zemi.
dieselová lokomotiva.jpg
Modulová – namísto segmentů jde o vzájemně kompatibilní dílce, které mohou libovolně měnit reliéf krajiny. Podmínkou je stavět moduly tak, aby technologické zázemí a reliéf pohoří a nížin do sebe na okrajích modulů zapadal. S modulovou železnicí se setkáváme v klubech železničního modelářství, kde se staví obří působivá monstra v různých halách nebo tělocvičnách.