Z historie počítačů

Malý počítač je v dnešní době součástí téměř každého přístroje. Je jasné, že takovýto stroj, který je dnes téměř dokonalý, nemohl mít jednoduchý vývoj. Pojďme se na něj ve zkratce podívat. Přístroje, které se dají označit slovem počítače, byly již dávno známy, ale byly také na hony vzdáleny těm dnešním. Byly to totiž stroje určené pouze k matematickým operacím a založené na mechanickém principu. Prvním je abakus, ten vznikl asi před 5000 lety v Babylonii. Jedním z nástrojů, které měly usnadňovat počítání byla také destička s kamínky, kterou se svých spisech popsal historik Herodotos. Calculli, jak se kamínkům latinsky říká, daly poté název pro dnešní kalkulačku.

binární soustava

V roce 1614 se v Anglii objevily první logaritmické tabulky. Sestavil je John Napier. Za nimi zanedlouho následovalo také logaritmické pravítko, kde jednotlivá reálná čísla byla reprezentována vzdáleností dvou bodů na ose. Kdybychom se přenesly k prvním programovatelným strojům, narazili bychom na jedno důležité jméno. Charles Babbage. Ten ve svých pracích nejdříve zkoumal „diferenciální stroj“ a následně dostal až k „analytickému stroji“. Tento analytický stroj pracoval s děrnými štítky a byl poháněn parou. Jeho vývoj se ale příliš daleko nedostal, jelikož řemeslník v továrně nedodržoval požadavek na přesnost jednotlivých dílů a k tomu se následně přidaly také finanční problémy Charlese Babbaga.

počítač

Přístroje pro hromadné zpracování dat se zdokonalují od roku 1890. Jejich využití tehdy navrhl Herman Hollerith jako usnadnění pro sčítání lidu v Americe. Od tehdejší nulté generace jsme se potupně dostali až k té dnešní, čtvrté. Na tyto pak ještě navazují také superpočítače. Přístroje se během let neskutečně zmenšily a dokáží takové operace, o kterých si ty první mohly nechat pouze zdát. Kam ale vývoj bude mířit dál?